Fra A-70 bladet 1971

Drømmene

Stedet

Toustrup Mark er noget meget konkret, nemlig en sammenhængende masse af 68 fabriksbygninger, store velholdte haller, 15 lejligheder & cafeteria, løvebure,mm.

Denne masse er ikke bare en masse, men en fantastisk kuperet masse, der åbner uanede muligheder for et alternativt miljø på grund af Låsby’s dejlige sindsyge struktur.

Husene og hallerne

Husene og hallerne i forskellige størrelser ligger væltet rundt imellem hinanden med mure og gennemgang her og der og giver derfor en et meget menneskevenligt homogent helhedsindtryk. Altså en helhed som man ikke finder mange steder hvor den borgerlige æstetik giver sig udslag i firkantede huse på
striber.

Drømmen

Hvis vi skulle ha bygget op fra grunden er jeg bange for at lidt af denne æstetik ville give sig udtryk på bekostningen af humoren. Låsby venter bare på farveglade mennesker med trivsel som motto (i et sundt miljø sunde sjæle). Disse kæmpe haller kan bruges til trykkeri, børnehaver med indendørs legeplads, atelier i enderne, svømmehal. Der kan afholdes beatkoncerter for hele omegnen, kort sagt alt kan lade sig gøre.

Et frø

Tænk på alle de aktiviteter vi kan være med til at sætte i gang. Desuden får jeg plads til at male kæmpe malerier, hurra for det!

Disse muligheder ligger ganske vist på en flad mark tæt på en landevej (ikke hovedvej). Pløjemarken gør vi grøn og sætter køer paa og vender blikket mod en lille skov der ligger lidt til højre. Der findes også bakker og dale. Landevejen gør vi impotent ligesom i Thy, ved at plante en række træer. Hvordan ser ikke byggemoden jord ud før man får plantet miljø?

Tekst af Bjarne Solberg

Fortsæt historien om Toustrup Mark i 70’erne.