Hverdagen

Hvad laver man sammen i et bofællesskab

At bo i et fællesskab

At bo i et bofællesskab er spændende, lærerigt og berigende. For at få det til at fungere, er der forskellige opgaver vi må klare i fællesskab. Vi laver mad, vedligeholder bygninger, udenomsarealer og meget andet. Som beboer på Toustrup Mark forventes det, at man deltager aktivt i bofællesskabets liv lige fra fællesspisning, til arbejdslørdage og fællesmøder.

Fællesspisning

Madhold starter kl. 16.00 og maden serveres kl. 18.00. Madholdene er en hyggelig tjans, hvor der ofte hygges med lidt chips, frugt, sodavand og rødvin. Opvasken starter ca. 18.30 og tager en times tid. Her er der som regel ikke rødvin, men masser af snak. Alle voksne og skolebørn deltager på enten madhold eller opvask. Hvis det af den ene eller anden grund ikke passer jer at spise i fælleshuset, er I velkomne til at tage mad med hjem.

Arbejdslørdagen

En gang om måneden holder vi arbejdslørdag, hvor vi vedligeholder og forbedrer Toustrup Mark. Det er en hyggelig dag, hvor vi mødes til fælles morgenmad og fordeler dagens opgaver. Der kan være en væg der skal pudses op, et vindue der skal skiftes, storskrald der skal køres væk, grisestiens hegn der skal efterses eller en ny bar der skal bygges. Det er en dag hvor der er rig mulighed for at lære at udføre nye opgaver, samt at møde sine bofæller og få en lille snak.

Fredagsmøder

Hver anden fredag holder vi fredagsmøder, hvor vi diskuterer og beslutter mange af de ting der berører vores hverdag. Fredagsmøderne er vigtige for Toustrup Mark, og det er her man har medindflydelse på hverdagen i bofællesskabet.

Ansvarsområder

Alle beboere har et ansvarområde, det kan f.eks. være IT, trækløvning, rengøring, madindkøb og meget andet. Det er vigtigt at vi hver især holder styr på vores eget ansvarsområde.

Udvalgsarbejde

Vi har forskellige udvalg som tager sig af opgaver lige fra vedligeholdelse til fest, mad og økonomi. Hvis du har tid og lyst så kan det være utroligt spændende at deltage i et udvalgsarbejdet. Vi har følgende Udvalg: Forretningsudvalget (FU), HEJgruppen, Vedligeholdelsesudvalget (VU), Energiudvalget (EU), Kulturkassen (KULT), Mark og Park (M&P), Skrald og genbrugsudvalget (SGU), Madkassen (MK), Køkkenudvalget (KU), Arbejdslørdagsudvalget (ARB), Børn & Unge (B&U), Seminarudvalget (SEM).

Traditioner

Hvert år fejres fastelavn med udklædning og tøndeslagning, der holdes Skt. Hans Fest med stort bål, båltale, musik og bespisning. Om efteråret fejres Toustrup Marks fødselsdag med en fest med middag, underholdning, musik og dans. Nytårsaften holdes stor fest ofte med over 100 deltagere.

Fødselsdage

Når en beboer har fødselsdag synger vi alle fødselsdagssang for ham eller hende til aftensmaden.