Beboerne

Vi er alle forskellige

Hvem bor på Toustrup?

Lige som ‘ude i virkeligheden’ er folk meget forskellige i vores lille kollektive landsby. Aldersmæssigt har vi en spredning fra 0-83 år. Tilsvarende forskellige er vi erhvervsmæssigt; Her bor en miljøingeniør, en møbelsnedker, en ølbrygger, en astrofysiker, musikere, en tømrer, en bygningskonstruktør, pædagoger, kunstnere, pensionister, en lysdesigner osv. osv. Den store diversitet gør stedet til et meget levende og åbent fællesskab. Her er plads til alle.

På Toustrup har vi som sådan ikke nogen fællesideologi, men i store træk er nogen af de gennemgående tanker genbrug af byggematerialer, økologi, værdien af det gode børneliv, mellemmenneskeligt nærvær, værdien i at løfte i flok, respekt for naturen og øje for bæredygtighed, social rummelighed og nysgerrighed på livets mange facetter. Begejstring for kreativitet på alle planer og den konstruktive samtale. Kort sagt finder vi mening i at indgå i et storfællesskab med de glæder og udfordringer der medfølger. For det kan også trække tænder ud at være så tæt viklet sammen med en stor flok, der når dagen er omme, har ret meget at skulle have sagt over hvordan man udfolder sit eget liv. Det er en del af charmen på Toustrup – og man vokser af at bo her.